Pravidla soutěže AHL (amatérská hokejová liga)

I. Základní ustanovení

 1. Soutěže AHL se mohou zúčastnit pouze hobby hráči a amatérští hráči v ledním hokeji, kteří nejsou registrovaní pod národním hokejovým svazem ČSLH.
 2. Hráči mladší 18-ti let mohou být zaregistrováni pouze s písemným souhlasem rodičů.
 3. Do utkání soutěží AHL mohou nastupovat pouze hráči, kteří jsou na soupisce týmu. Soupiska bude obsahovat tyto informace: jméno, příjmení, rok narození, bydliště - město, obec.
 4. Na soupisce mohou být napsáni hráči, kteří byli v minulosti registrováni (dorost, junioři do 18 let, okresní přebor) avšak do jednotlivých zápasů pouze 2 hráči za každé mužstvo. Hráči hrající jen do 15 let mohou nastoupit v počtu 5 hráčů. Tito hráči musejí být označeni při odevzdání soupisky a musí do začátku sezony prokázat svoji minulost v hokeji - potvrzení z CSLH
 5. V době utkání musí mít každý hráč Občanský průkaz pro případnou konfrontaci během utkání či po jeho ukončení.
 6. Hráč může do zápasů nastoupit, pouze pokud je uveden na soupisce některého ze startujících týmů která je zveřejněna na internetových stránkách AHL. Jeden hráč nesmí nastupovat ve více týmech. Pouze brankář může nastoupit za jiný tým.
 7. Hráči nastupují do utkání na vlastní nebezpečí a se znalostí pravidel soutěže.

II. Pravidla soutěží AHL

 1. Soutěž se bude hrát způsobem: tříkolově každý s každým , po ukončení základní časti  hraje prvních osm (8,10 atd) týmu z tabulky play-off , ostatní týmy dle dohody.
 2. Utkání se hrají s pravidly ledního hokeje, s vyjímkou:
  • celkového času na utkání - 75 min.
  • hracího času 3x 15 min. čistého času bez úpravy ledu, 5 min. rozbruslení
  • 2 min. přestávky.
  • strany se po třetinách vyměňují
  • přidělování bodů vítěz: 2 body, remíza 1 bod
  • povinné výbavy hráčů v poli - helma, rukavice,holenní chrániče, hráči mladší 18-ti let musí mít kompletní hokejovou výstroj a celoobličejový kryt.
 3. Tým hrající AHL musí být vybaven sadou odlišných dresů s čísly na zádech
 4. Utkání bude rozhodovat jeden rozhodčí.Pokud se rozhodčí nedostaví odpíská utkání jeden z domácích hráčů. Pokud se týmy dohodnou mohou utkání odřídit každý po jednom hráči z každého družstva.
 5. Utkání může být sehráno pouze v případě, že má mužstvo brankáře a minimálně 5 hráčů v poli.
 6. V případě nesehrání utkání z jakéhokoliv důvodu bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch mužstva, které nesehrání utkání zapříčinilo a také toto mužstvo zaplatí pronájem ledu tj. 1000,- Kč.
 7. Každé mužstvo může podat v průběhu utkání a do 5 minut po jeho skončení stížnost, utkání však bude dohráno a stížnost se bude řešit. Rozhodčí popíše stížnost v Zápise o utkání.
 8. V případě zranění brankaře v průběhu hry a nemá-li tým náhradního brankaře - utkání se dohraje s tím, že se do branky postaví 6-hráč.

III. Tresty

 1. Tresty v utkání: menší trest 2 minuta, větší trest 5 minut, osobní trest 10 minut, osobní trest do konce utkání.
 2. Při slovním napadení či urážce rozhodčího udělí rozhodčí automaticky vyšší trest
 3. Při slovním napadení či urážce rozhodčího více hráči jednoho mužstva v průběhu i po skončení utkání se provede kontumace zápasu.
 4. Obdrží-li hráč trest do konce utkání, má automaticky zastavenou činnost na 1 nadcházející utkání, při druhém vyloučení do konce zápasu - zastavená činnost na 5 následujících utkání a při třetím vyloučení zákaz hry v soutěži CoraHB Cup. Toto platí i v případě že se jednalo o hrubý či nešetrný zákrok zezadu či na hlavu soupeře.
 5. Za fyzické napadení či úmyslné ohrožení rozhodčího hráčem, nebo funkcionářem týmu (v utkání i po něm) následuje automatické vyloučení hráče či funkcionáře ze soutěže do konce sezony.
 6. Při případném hromadném napadení lze potrestat vyloučením ze soutěže AHL i celý tým.
 7. Nerespektování rozhodnutí rozhodčího do 2 minut od hvizdu signalizujícího další vhazování je toto automaticky považováno za úmyslné zdržování a rozhodčí ukončí předčasně utkání s kontumačním výsledkem 5:0 v neprospěch proviněného týmu.
 8. Při úmyslném zranění hráče, se uvede tato skutečnost s popisem do zápisu o utkání a proviněný hráč bude vyloučen ze soutěže AHL.
 9. Seznam hráčů kteří jsou tzv. v trestu bude pro kontrolu zaslán emailem všem vedoucím družstva AHL.
 10. V případě, že v zápasu nastoupí hráč, který není uveden na soupisce případně, který je v trestu bude utkání automaticky kontumováno. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude tým vyřazen ze soutěže do konce sezony.
 11. Při obdržení trestu do konce zápasu zaplatí družstvo pokutu 1000,- kč na účet do 14 dní. Při nedodržení tohoto se automaticky družstvo vyřazuje ze soutěže !!!

IV. Soupiska mužstva

 1. Soupiska každého mužstva může obsahovat maximálně 25 hráčů a 3 brankaře, musí být zaslána ke zveřejnění na internetových stránkách soutěže AHL nejpozději do konce července 2012, 2013, 2014 atd.
 2. Během jedné sezony se nesmí na soupisku dopisovat nové hráče.
 3. V rámci týmů AHL se nesmí přestoupit z jednoho družstva do druhého v daném ročníku.

V. Zápis o utkání - Soupiska

 1. Před zahájením každého utkání předají obě mužstva řádně a čitelně vyplněný zápis o utkání a soupisku mužstva (kroužkem - křížkem se označí kdo k utkání nastoupí) a podepsanou vedoucím týmu na předepsaném tiskopisu obsluze časomíry.
 2. Do Soupisky obsluha časomíry řádně zaznamená veškeré potřebné náležitosti(branky, asistence,tresty) dle sdělení rozhodčího utkání. Není dovoleno doplnovat v průběhu utkání soupisku.

VI. Platby rozhodčím, časomíře a správci ledu

 1. Platba rozhodčím a časomíře bude prováděna vždy před zahájením utkání o celkovou částku 400,- Kč v základní části resp. 800,- Kč pro PLAY-OFF (2 rozhodčí) se obě hrací mužstva podělí rovným dílem tedy 200,- Kč resp. 400,- Kč
 2. Platba ledu je prováděna po skončení utkání na vrátnici stadionu v celkové částce 2200,- Kč, tedy každý tým zaplatí 1100,- Kč

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Každé mužstvo nahlásí kontakty na 2 své členy (telefon a email). Tyto kontakty spolu s vyplněnou soupiskou musí být zaslány nejpozději do konce července aktuální sezony na adresu roman.cakl@seznam.cz.
 2. Nedodržení výše uvedených pravidel může znamenat vyloučení týmu či hráče ze soutěže.